Manual til lejere

Indholdsfortegnelse

Når du ankommer

Under arrangementet

Ved arrangementets afslutning


Når du ankommer

Adgang sker gennem lågen den store jernlåge ud mod Gammel Køge Landevej 18, 2500 Valby.

Parkér evt. inde på tankstationen imens du låser lågen op til Transformerstationen.

Parkering

Som lejer af et eller flere af Transformerstationens lokaler, må du gerne parkere inde på Transformerstationens område. Når du kører ind vil du se en stor busk på venstre hånd. Du SKAL køre forbi denne busk før du parkerer. Det er ikke tilladt at parkere noget sted mellem jernlågen (som du kører ind ad) og busken, da dette første område ikke tilhører Kulturbyen/Transformerstationen. Så snart du har passeret forbi busken, må du holde hvor der er plads. Eventuelle biler som tilhører kok, catering eller band har også lov til at parkere inde på området i overensstemmelse med ovenstående regel, men øvrige gæster til dit arrangement kan ikke parkere på området og må i stedet for benytte de omkringliggende villaveje eller P-kældrene i Valby Maskinfabrik.

Nøgler

Afhængig af hvilke(t) lokale(r) du har lejet får du udleveret de relevente nøgler.

Nøglen uden noget bogstav indgraveret åbner og låser jern lågen ud mod Gammel Køge Landevej.

Alle døre inde i huset åbnes med nøgler med et bogstav på.

 • S-nøglen: Åbner hoveddøren og Stuen
 • M-nøglen: Åbner hoveddøren og Maskinsalen samt Maskinsalens adgang til rampen, Maskinsalens køkkendør og Maskinsalens lagerrum.
 • R-nøglen: Åbner hoveddøren og Refugiet

Pas godt på nøglerne – hvis de forsvinder skal mange låse omstilles for lejers regning.

Efter endt leje skal alarmsystemet tilkobles og nøglerne afleveres tilbage til Kulturbyen.
Hvordan nøglerne afleveres aftaler du direkte med den bookingansvarlige kontaktperson hos Kulturbyen.

Frakobling af alarmsystemet

Du kan frit låse den sorte hoveddør op og træde ind i entréen.

Inden for hoveddøren finde du til venstre et betjeningspanel til alarmsystemet.

 1. Åbn klappen på betjeningspanelet så du kan se de numeriske taster.
 2. Indtast den kode som du har fået udleveret.
 3. Tryk på frakoblingsknappen ud for den eller de lokaler som du har lejet.
 4. Det/de pågældende lokaler lyser nu grønt og indikerer at frakobling af alarmen er foretaget korrekt.

Din adgangskode kan kun til- og frakoble de lokaler, som du har lejet.

Du behøver ikke at være bange for at åbne døre til lokaler eller zoner som ikke er inkluderet i din leje, da de nøgler du har fået udleveret kun vil virke til de lokaler som du har adgang til at til- og frakoble i alarmsystemet.


Under arrangementet

Internetadgang

Der er wi-fi adgang i hele huset. Hastigheden kan variere fra rum til rum, men i de primære opholdsområder er hastigheden 100 til 200 mbit (afhængig af antal gæster og belastning).

Log på det wi-fi som hedder “Transformerstationen Guest
Brug adgangskoden “25002500

Trådløs streaming af musik til højttalerne i Maskinsalen

Streaming til højttalerne i Maskinsalen forudsætter at du er koblet på Transformerstationens trådløse netværk (se punktet “Internetadgang” ovenfor).

 1. Lokalisér AV-skabet. Det sidder på den lodrette, hvide søjle i den side af salen hvor der er viduer. AV-skabet åbnes med M-nøglen. I AV-skabet finder du en kontakt som tænder højttaler-systemet.
 2. Kontrollér om højttalerne er tændt ved at se om der er en hvid diode på hver højttaler-front som lyser. Hvis du kan se en lysende, hvid diode på fronten af hver højttaler er de tændt.
 3. Brug Spotify appen på din telefon eller din laptop til at afspille musik og vælg at streame fra appen til “Musik i Maskinsalen“. Bemærk at den enhed du bruger til at betjene musikken skal være forbundet til Maskinsalens trådløse netværk (se punktet “Internetadgang” ovenfor).
 4. Volumen på musikken fra styres på lydmixeren i AV-skabet og på den enhed som du bruger Spotify på.
 5. Musiksystemet i Maskinsalen har Spotify Connect som betyder at det streamer direkte fra Internettet. Din telefon eller laptop fungerer således kun som en fjernbetjening og ikke til at streame selve lyden. Det betyder at du godt kan tage din telefon eller laptop ud af bygningen uden at musikken stopper. 

Trådløs streaming af video/billeder til projektoren i Maskinsalen

Streaming projektoren i Maskinsalen forudsætter at du er koblet på Transformerstationens trådløse netværk (se punktet “Internetadgang” ovenfor).

Sådan streamer du til projektoren:

1) Lokalisér AV-skabet. Det sidder på den lodrette, hvide søjle i den side af salen hvor der er viduer. AV-skabet åbnes med M-nøglen. I AV-skabet ligger en hvid fjernbetjening som (kun) skal bruges til at tænde og slukke projektoren.

2) Projektoren er monteret i toppen af den hvide søjle som AV-skabet sidder på. Gå ud midt i rummet og peg med fjernbetjening op mod projektoren og tryk tænd på fjernbetjeningen.

3) Vælg én af følgende to måder at sende lyd og billede til projektoren:

3 A) Stream med trådløs HDMI fra din laptop ved at sætte den trådløse HDMI-sender i computerens HDMI-port og trykke på knappen på senderen.

3 B) Projektoren understøtter også Apple Airplay og Google Miracast. (Bemærk dog at dette ikke er ligeså velegnet til video som HDMI-muligheden ovenfor). Du kan streame via Airplay eller Miracast fra både smart phones, tablets og laptops. For at påbegynde skærmdelingen skal du vælge at sende signalet til “Stream-S2-Pro“.

4) For at høre lyden fra projektoren, skal du på AV-skabet dreje source-vælgeren over på “Projektor”.

HUSK at en laptop computer eller en telefon SKAL være forbundet til det trådløse netværk for at kunne streame til projektoren (se punktet “Internetadgang” ovenfor).

Brug af musikanlæg i Stuen

Stuens mobile højttalere er forbundet til lydmixer. I lydmixeren sidder et kabel med et 3,5mm “mini-jack” stik som passer i hovedtelefonudgangen på alle laptops og mange mobiltelefoner. Hvis du vil forbinde en nyere iPhone eller iPad enhed som ikke har en mini-jack hovedtelefonudgang, skal du medbringe en adapter til din enhed.

Brug af industriopvaskeren i Maskinsalens køkken

VIGTIGT:
Alt skal skylles grundigt i vasken inden det kommer i opvaskeren. En industriopvasker genbruger det samme vand igen og igen, så hvis der kommer madrester ind i maskinen vasker den op med beskidt vand.

TÆND OPVASKEREN
Når du tænder opvaskeren tager det ca. 15 minutter før den er klar. Den skriver “FILL” i displayet, hvilket betyder at den fylder vand i opvaskeren og opvarmer vandet. Når maskinen er klar til opvask skriver den “RDY” i displayet.

BRUG OPVASKEREN
Tryk på knapperne “1”, “2” eller “3” (minutter) for at køre et vaskeprogram. Maskinen indsuger selv sæbe m.m. så der skal ikke påfyldes noget.

EFTER BRUG
Det er vigtigt at du tømmer vandet ud af maskinen efter endt brug. Du kan godt bruge maskinen hele aftenen og vaske 10-15 gange med det samme vand, når du bare sørger for at skylle alt service grundigt af inden det kommer i maskinen. Men til allersidst, når sidste vask er klaret (eller undervejs, hvis der bliver behov for at udskifte vandet) skal du tømme maskinen for vand. Det gøres ved at løfte den indvendige rist i venstre side af bunden op og herefter hive den aflange bundprop op også. Herefter skal du lukke maskinen og trykke på knappen med pilen (ved siden af tænd/sluk-knappen). Den starter et program som i løbet af nogle minutter pumper alt vandet ud af maskinen. Når det er gjort slukker du maskinen og sætter bundproppen og risten på plads igen.

BEMÆRK: Maskinsalen har to størrelser bestik (knive og gafler til forretter er mindre end knive og gafler til hovedretter. Når bestikket er vasket op og lægges på plads i stålreolen overfor opvaskeren skal du være opmærksom på, at de to størrelser ikke blandes sammen. Det er dit ansvar som en del af oprydningen at lave bestiksorteringen, så det ligger klar og er let at overskue for den næste lejer. Ligeledes skal de glas, som dit selskab har brugt på plads de korrekte steder, så rødvinsglas, vandglas, drinksglas, cognacglas, champagneglas osv. holdes adskilt på hylderne og i bakkerne.

Brug af industriopvaskeren i Stuens køkken

Industriopvaskeren i Stuen vasker op på ca. 15. minutter.
Opvaskemaskinen indsuger automatisk sæbe, så du skal blot tænde den.

Lågen til maskinen kan kun åbnes og lukkes når maskinen er tændt. Du skal altså tænde maskinen før du lukker lågen.

BEMÆRK: Maskinsalen har to størrelser bestik (knive og gafler til forretter er mindre end knive og gafler til hovedretter. Når bestikket er vasket op og lægges på plads i skufferne til højre for opvaskeren skal du være opmærksom på, at de to størrelser ikke blandes sammen. I hver af de to øverste skuffer er der (skjulte) inderskuffer som også indeholder bestik. Det er dit ansvar som en del af oprydningen at lave bestiksorteringen, så det ligger klar og er let at overskue for den næste lejer.

Regulering af temperaturen i Maskinsalen og Maskinsalens køkken

I Maskinsalens højre side er der en høj, hvid søjle. På siden af søjlen sidder der et betjeningspanel til aircondition-systemet. Når du trykker på displayet tændes lyset i displayet. Temperaturen kan reguleres op og ned på piletasterne. Og du kan skifte tilstandene “Heat” og “Cool” for opvarmning og nedkøling.

I displayet kan du også aflæse rummets aktuelle temperatur. Men da føleren sidder bag displayet op ad den kolde betonsøjle, kan displayet godt vise nogle grader koldere end den faktiske rumtemperatur.

Den tempererede luft fordeles ud af de to store, sorte, runde ventilatorer i loftet.

Da der er otte meter til loftet og mange kubikmeter luft i rummet, kan det tage lidt tid, før du mærker effekten af den justering du foretager.

I Maskinsalens køkken sidder en aircondition over stålreolen med tallerkenerne.

Denne betjenes med den hvide fjernbetjening som ligger på stålreolen. Temperaturen kan reguleres op og ned på piletasterne. Og du kan skifte tilstandene “Heat” og “Cool” for opvarmning og nedkøling.

Regulering af temperaturen i Stuen

Bag indgangsdøren til Stuen sidder fjernbetjeningen som betjener den aircondition som sidder over indgangsdøren. Temperaturen kan reguleres op og ned på piletasterne. Og du kan skifte tilstandene “Heat” og “Cool” for opvarmning og nedkøling. Du behøver ikke at tage fjernbetjeningen ud af dens holder – du kan blot trykke på knapperne mens den sidder på væggen.

Mørklægning af Maskinsalen

I Maskinsalens højre side er der en høj, hvid søjle. På siden af søjlen sidder der to tryk-kontakter som styrer de motoriserede mørklægningsgardiner. Kontakten til venstre kontrollerer de fire vinduer på gavlvæggen og kontakten til højre kontrollerer de ni vinduer på lokalets langside.
Et enkelt tryk i kontaktens bund eller top kører gardinerne helt op eller helt ned. Tryk igen for at stoppe gardinerne i den ønskede position.

Dæmpning af lyset i Maskinsalen

Når du træder ind af Maskinsalen sidder der tre lyskontakter lige inden for døren til venstre.

Den øverste kontakt tænder, slukker og dæmper loftslamperne.

Den midterste kontakt tænder og slukker det indirekte LED-lys langs loftets langsider. (Disse kan ikke dæmpes). Den nederste kontakt tænder og slukker ved tryk og dæmper ved rotation lyspanelerne som er skjult i væggene.

Ved bagudgangen (til rampen) sidder der en gammeldags pære/lampe, som også giver en hyggelig effekt – denne tændes på en særskilt, gammel kontakt som sidder under lampen. Ved den dobbelte havedør ud mod haven sidder der en lysinstallation bestående af en gammel oplyst stigetrappe bag en lille glasvæg. Denne lysinstallation giver også en fin effekt og kan tændes på den kontakt som sidder ved glasvæggen.

Dæmpning af lyset i Stuen

Når du træder ind i Stuen sidder der på venstre side fire lyskontakter som betjener henholdsvis loftslamperne, spotlys langs væggene, lyset over køkkenbordet og lyset i resten af køkkenet.

Disse kontakter kan holdes inde for at dæmpe de respektive lamper som korresponderer med kontakerne.

(Til højre for køkkenbordet sidder to kontakter som blot er korrespondancekontakter for de to køkken-kontakter ved indgangsdøren.

Omsorg for lokalerne og respekt for naboerne

 • Hvis der spildes drikkevarer på gulvene skal der tørres op med det samme. Lokalernes trægulve kan ikke tåle at være våde i længere tid ad gangen.
 • Alle døre skal holdes lukket, når der spilles høj musik.
 • Alt inventar skal behandles respektfuldt.
 • Øvrige ordensregler er defineret i de lejebestemmelser som du har fået anvist på bookingtidspunktet.

Ved arrangementets afslutning

Oprydning

 • Arrangementet skal afsluttes senest kl. 05.00 morgenen efter lejedagen, så Kulturbyens rengøring kan have lokalerne klar til næste lejer kl. 09.00 den efterfølgende morgen.
 • Som lejer skal du sørge for at lokalet/lokalerne er ryddet op og borde og stole stillet tilbage på det lager du har taget dem fra.
 • Alt service skal være vasket op og stillet tilbage på rette pladser.
 • Pantflasker og andet affald skal sorteres i klare plastsække og enten medbringes eller stilles uden for hoveddøren.
 • Eventuel pynt skal nedtages sådan at lokalerne ser ud som da du overtog dem (bortset fra snavsede gulve, overflader og toiletter.
 • Har du lejet duge af Transformerstationen skal de beskidte duge samles i en af de store plastsække og stilles i et af køkkenerne.
 • Hvis noget service, glas, borde, stole eller andet er gået i stykker under arrangementet skal du skrive det på en seddel og lægge den på køkkenbordet.

Aflåsning og tilkobling af alarmsystemet

 1. Luk og lås alle døre til alle rum, som du har haft adgang til.
 2. Gå til betjeningspanelet ved hoveddøren i entréen og åbn klappen så du kan se de numeriske taster.
 3. Indtast den kode som du har fået udleveret.
 4. Tryk på tilkoblingsknappen ud for den eller de lokaler som du har lejet.
 5. Det/de pågældende lokaler lyser rødt og indikerer at tilkobling er foretaget korrekt. Hvis de ikke lyser rødt er det fordi at du har glemt at lukke og låse en af dørene og alarmsystemet kan i så fald ikke tilkoble.
 6. Når du har tilkoblet behøver du ikke at skynde dig ud af entréen, da dette rum ikke har en rumføler.
 7. Lås hoveddøren udefra.
 8. Kør din bil ud og luk og lås lågen ud mod Gammel Køge Landevej.
 9. Aflevering af nøglerne aftaler du med din bookingansvarlige kontaktperson hos Kulturbyen.

Ved behov for hjælp

Har du brug for akut hjælp kan du ringe til:

Rasmus Tanstrup
Mobil: 2534 9131

Kasper Hjorth
Mobil: 26 838 839

Ved fejlalarmer eller ting der kan klares over telefonen er hjælp gratis.

Ved behov for at vi møder fysisk op til dit arrangement og hjælper med f.eks. teknisk assistance eller mangelfuld oprydning faktureres kr. 375,- pr. time.