Covid-19


Gældende pr. 26. september

For Transformerstationens selskabslokaler, herunder Maskinsalen, gælder følgende regler og anbefalinger pr. 26. september, 2020:

Det er nu ikke er tilladt at være mere end 50 personer samlet i Maskinsalen – også selvom arrangementet foregår siddende.

I Maskinsalen stiller vi runde borde (med en diameter på 180 cm) til rådighed, hvilket øger samtaleafstanden og mindske smitterisiko mellem de spisende gæster. Og vi har opstillet desinficerende håndsprit på samtlige af husets toiletter.

Ved private arrangementer i Transformerstationen og i Maskinsalen, gælder der ikke særlige krav til kvadratmeter og areal pr. gæst og der er heller ikke krav om lukketidspunkt.

Mere info findes her:
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/forlaengelse-af-tiltag-mod-covid-19-i-danmark


Gældende pr. 9. september

For Transformerstationens selskabslokaler, herunder Maskinsalen, gælder følgende regler og anbefalinger pr. 9. september, 2020:

Hvis der er tale om et arrangement hvor gæsterne sidder ned og spiser, eksempelvis et bryllup, en konfirmation, fødselsdagsfest m.v., er forsamlinger op til 500 personer tilladt.

Bemærk at Maskinsalen for nuværende ikke håndterer spisende selskaber på mere end 80 personer.

Kravet er, at gæsterne (samlet set over hele arrangementets varighed), overvejende sidder ned. Men det er tilladt at have stående velkomst-reception, danse brudevals og generel dans senere på aftenen og ud på natten, forudsat at gæsterne sidder ned i størstedelen af den tid hvor arrangementet finder sted.

I Maskinsalen stiller vi runde borde (med en diameter på 180 cm) til rådighed, hvilket øger samtaleafstanden og mindske smitterisiko mellem de spisende gæster. Og vi har opstillet desinficerende håndsprit på samtlige af husets toiletter.

Ved private arrangementer i Transformerstationen og i Maskinsalen, gælder der ikke særlige krav til kvadratmeter og areal pr. gæst og der er heller ikke krav om lukketidspunkt.

Myndighedernes retningslinjer

Nedenstående spørgsmål og svar er de væsentligste uddrag fra myndighedernes nyeste retningslinjer, som vedrører festlige arrangementer i fest-/selskabslokaler, forsamlingshuse m.v.:

Retningslinjerne kan læses i sin fulde længde på politiets hjemmeside her:

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/forlaengelse-af-tiltag-mod-covid-19-i-danmark

Hvis festen afholdes i et forsamlingshus, i et lejet fest-/selskabslokale, et fælleshus eller lignende:

  • Som udgangspunkt gælder forbuddet mod at afholde arrangementer mv., hvor der er flere end 50 personer til stede på samme sted samtidig, også i et forsamlingshus, i et lejet fest-/selskabslokale, i et fælleshus og lignende. Hvis der er tale om en fest, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, må der dog være op til 500 personer til stede.
  • Der er som udgangspunkt ikke en tidsmæssig begrænsning på festens varighed. Hvis udlejerne af forsamlingshuset mv. også står for mad og/eller drikkevarer til festen, skal forsamlingshuset mv. betragtes som et serveringssted, og så gælder lukkereglerne for restauranter mv. dog (se ovenfor).
  • Hvis man lejer et forsamlingshus mv. og holder en privat fest, gælder der ikke særlige arealkrav mv. Der opfordres dog til, at man som lejer af et forsamlingshus mv. følger de m2-krav, der gælder for restauranter mv., dvs. 2 m2 gulvareal pr. gæst i lokaler, hvor man i det væsentlige sidder ned, og i øvrigt mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. gæst.

Der opfordres til ved fester og lignende arrangementer at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt. Se også Sundhedsstyrelsens gode råd om private fejringer og arrangementer, som kan findes på www.sst.dk.

Er det lovligt at danse til en bryllupsfest?

Ja, men du skal være opmærksom på, at adgangen til at være forsamlet flere end 50 personer forudsætter, at deltagerne i festen – set over hele festen – i det væsentlige sidder ned.

Der kan godt være tale om en fest, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, selv om der bliver danset brudevals, og selvom der bliver danset sidst på aftenen/ud på natten.

Der opfordres til ved fester og lignende arrangementer at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Hvad indebærer kravet om, at der kun må deltage flere end 50 personer i fester, hvis de i det væsentlige sidder ned?

For så vidt angår fester, der afholdes i fest-/selskabslokaler, er det som udgangspunkt kun lovligt at samles flere end 50 personer, hvis deltagerne i festen i det væsentlige sidder ned.

Der er tale om en konkret vurdering, der tager udgangspunkt i det samlede arrangement – det er således ikke at krav, at deltagerne sidder ned under hele arrangementet. Man kan dermed godt holde f.eks. en fødselsdagsfest, en studenterfest, en konfirmation eller et sølvbryllup, hvor gæsterne står op under velkomsten, sidder ned under middagen, og hvor der ud på aftenen er mulighed for at danse.

Der opfordres til ved fester og lignende arrangementer at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.